No to starujemy :) zażółć gęślą jaźń ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ